وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$100.000 تومان

6 – اولویت بندی Prioritize

اولویت‌بندی رنگ ششم طیف عملکرد منشور زمان است زیرا هر چقدر هم که بخواهید که تمام مراحل برنامه‌ریزی خود را کامل کنید، همه را به یک‌مرتبه نمی‌توانید انجام دهید.

رسیدن به حداکثر بازدهی فردی مستلزم انجام انتخاب‌های آگاهانه است یعنی اینکه چه اقدامی را هم‌اکنون و چه اقدامی را بعدا می‌توان انجام داد. با انضباط فردی می‌توانید هر کار دیگری را به‌طور موقت حذف کنید تا بر مهم‌ترین اولویت خود در لحظه حال متمرکز بمانید.

آشنایی بیشتر و شنیدن فایل مقدمه
اسلاید اولویت بندی