وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$100.000 تومان

سیستم توسعه فردی TQ 

کارگاه رسالت Mission

رسالت رنگ دوم طیف عملکرد منشور زمان است زیرا تا زمانی که ندانید مهم‌ترین رسالت شما در زندگی چیست، تنها عمری را که دارید صرف اموری می‌کنید که اهمیتی ندارند.

بدون هدف و رسالت، قادر نخواهید بود که در زندگی خود تغییر واقعی ایجاد کنید. به‌هرحال وقتی قلب و ذهن شما بر یک چیز متمرکز می شوند، تمام محدودیت‌هایی را که بر خود تحمیل کرده‌اید، از بین می روند.

وقتی شما از قدرت نامحدود خود که ناشی از «کاری است که با عشق و علاقه انجام می‌دهید» استفاده می‌کنید، همیشه بیشترین بازدهی را دارید و رسالت خود را به تحقق می‌رسانید.

آشنایی بیشتر و شنیدن فایل مقدمه
اسلاید رسالت