وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$100.000 تومان

9 – کارگاه بهینه‌سازی  Optimize

بهینه‌سازی رنگ نهم طیف عملکرد منشور زمان است. در حقیقت شما هم‌اکنون تمام وقتی را که نیاز دارید در اختیار دارید.

دقیقاً ۱۴۴۰ دقیقه در روز وجود دارد، نه بیشتر و نه کمتر. اگر قصد دارید که امروز کاری را با موفقیت انجام دهید، ۱۴۴۰ دقیقه وقت دارید که انجام دهید.

شما هر دقیقه را به‌حساب می‌آورید، از وقت محدود خود به‌طور بهینه استفاده می‌کنید و بازدهی خود را چند برابر می‌کنید. وقتی از بیشتر اوقات ارزشمند خود استفاده می‌کنید، به‌طور خودکار بیشتر نیز کار می‌کنید.

آشنایی بیشتر و شنیدن فایل مقدمه
اسلاید بهینه سازی