وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$100.000 تومان

کارگاه نگرش  Attitude

نگرش رنگ سوم طیف عملکرد منشور زمان است زیرا گرچه شما ممکن است برای مهم‌ترین اولویت خود اشتیاق داشته باشید اما تا زمانی که بر این باور باشید که نمی‌توانید در زندگی خود و اطرافیان خود تغییر واقعی ایجاد کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

تا زمانی که به‌قدر کافی به خود ایمان نداشته باشید که بتوانید اشتیاق خود را به عمل تبدیل کنید، نمی‌توانید چیزی را خلق کنید یا حتی امتحان کنید. جهت رسیدن به حداکثر بازدهی، جسم، قلب و ذهن همه باید مشتاقانه بخواهند.

آشنایی بیشتر و شنیدن فایل مقدمه
کارگاه نگرش