کارگاه سازماندهی- مقدمه

به کارگاه سازماندهی خوش آمدید. برای آشنایی بیشتر با این کارگاه به فایل صوتی گوش دهید.

سپس به عنوان تمرین در آزمون این کارگاه شرکت کنید.

توجه نمایید که استفاده از این فایلها صرفا برای خریدار آماده شده. لذا از کپی کردن و ارسال برای دیگران خودداری کنید.