کارگاه برنامه‌ریزی – مقدمه

به کارگاه برنامه ریزی خوش آمدید  

فایل صوتی این بخش را با دقت بشنوید.  سپس تمرین‌های روز را با تمرکز انجام دهید.

توجه نمایید که استفاده از این فایلها صرفا برای خریدار آماده شده. لذا از کپی کردن و ارسال برای دیگران خودداری کنید.