کارگاه سینرژی – مقدمه

به کارگاه سینرژی خوش آمدید فایل صوتی این بخش را بشنوید و با این کارگاه بیشتر آشنا شوید. سپس تمرین‌های روز را با تمرکز انجام دهید.

توجه نمایید که استفاده از این فایلها صرفا برای خریدار آماده شده. لذا از کپی کردن و ارسال برای دیگران خودداری کنید.